Welcome, Guest | Login

TCM Group - usługi windykacji międzynarodowej i odzyskiwanie należności na zasadzie ’No Win, No Fee’, czyli wyłącznie prowizja od sukcesu.

TCM Group—International Debt Collection Services on a ‘No Win, No Fee’ basis

p-icon Windykacja międzynarodowa i odzyskiwanie należności jest jednym z najbardziej skomplikowanych i kosztownych wyzwań, przed którymi może stanąć Twój biznes. W trakcie porządkowania spraw związanych ze zobowiązaniami i nieuregulowanymi wierzytelnościami prawdopodobnie napotkasz na problemy z:

 • uzyskaniem rozwiązania na drodze polubownej, pozasądowej,
 • komunikowaniem się i negocjowaniem w języku swojego dłużnika,
 • koniecznością poznania i zrozumienia przepisów kraju, w którym przebywa Twój dłużnik,
 • komunikowaniem się z dłużnikami i z firmami windykacyjnymi w wielu krajach, w różnych strefach czasowych, w sprawach dotyczących różnych walut,
 • koniecznością znalezienia firmy windykacyjnej, która skonsoliduje wszystkie Twoje międzynarodowe starania windykacyjne w jeden efektywny i skuteczny proces odzyskiwania wierzytelności,
 • znalezieniem godnego zaufania i efektywnego kosztowo prawnika, w kraju jurysdykcji Twojego dłużnika.

Jeśli masz do czynienia z którąś z powyższych sytuacji, TCM Group International, unikalny sojusz firm windykacyjnych i kancelarii prawnych, jest Twoim globalnym partnerem dla szybkiego, profesjonalnego i etycznego odzyskiwania należności międzynarodowych.

Dzięki przedstawicielom w ponad 140 krajach, obejmujących każdy istotny ekonomicznie obszar świata, jesteśmy przygotowani, aby dostarczyć szybkie i efektywne rozwiązania dotyczące wszystkich aspektów Twojego problemu z windykacją międzynarodową. Zawsze na zasadzie „No Win, No Fee”.

Pieniądze nie znają granic - my również.

 

Nasze usługi:

 • Bezpłatna estymacja kosztów windykacji
 • Etyczne i uczciwe praktyki windykacyjne
 • Działania na zasadzie prowizji od sukcesu
 • Windykacja międzynarodowa poprzez lokalnych przedstawicieli
 • Windykacja krajowa
 • Szybka wysyłka przejrzystych raportów
 • System raportowania skrojony według Twojej kultury, Twojego biznesu i potrzeb
 • Poszukiwanie dłużników oraz ich aktywów
 • Wizyty osobiste u dłużników
 • Wykup wierzytelności
 • Zarządzanie należnościami
 • Efektywne kosztowo prowadzenie postepowań prawnych
 • Szybkie i bezpieczne przekazywanie odzyskanych środków

 

Branże, które obsługujemy:

 • Handel i konsumenci
 • Handel zagraniczny
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Branża medyczna i ochrona zdrowia
 • Turystyka i hotelarstwo
 • Instytucje rządowe i jednostki dyplomatyczne
 • Media i telekomunikacja

Najnowsze wiadomości

TCM Group International’s 23rd annual World Congress – Buenos Aires, Argentina

Letter from the CEO - The TCM Group’s 23rd World Congress and Annual General Meeting was held in the beautiful city of Buenos Aires from 14th May 2018 to 17th May 2018 and was hosted by our member Sintesis/ TCM Argentina.

Więcej…